Jeg har vært inne og sett på chaten om seilbåter. Her er det en noen feil:
- Peder Lunde er en merittert regattaseiler, men ingen båtkonstruktør. Han har ikke konstruert Soling. Det er det Jan Herman Linge som har gjort. Det er godt mulig at Peder har seilet Soling, men det er ikke i denne båttypen han hadde sine beste regattaresultater.
- Snekke er ikke en norsk regatta-seilbåt, men en tradisjonell type motorbåt. Begrepet snekke brukes imidlertid for Færdersnekke. Det er en type seilbåt som brukes lokalt i regatter i Vestfold.

Disse direkte feilaktige svarene er en påminnelse om at svar fra ChatGPT må dobbeltsjekkes dersom de skal brukes i noe seriøs sammenheng.

Ble svarene produsert av ChatGPT 4.0? De svarene som jeg fikk fra ChatGPT 3.5 på tilsvarende spørsmål var mer korrekte. Men jeg har også opplevd at ChatGPT 3.5 har gitt meg fullstendig gale faktiske opplysninger.

Kommentar: svarene ble produsert av ChatGPT 4