Microsoft konto

Microsoft personlig konto

Microsoft jobb-/skolekonto

MGFteam samhandler på 
Microsoft 365 jobb - /skole portal

livslang læring gjennom samhandling med digitale verktøy

MGFteam formål: 
Foreningens formål er livslang læring for voksne mennesker over 50 år gjennom informasjons deling og samhandling ved hjelp av video chat verktøy (digitale sosiale nettverksverktøy).
Foreningens medlemmer kan være spredt over hele verden.