MGFteam
Kunstig intelligens og bærekraft

MGFteam - Kunstig intelligens og bærekraft
Verden står overfor store utfordringer. Mange av disse er definert i FNs bærekraft mål. Hvordan kan kunstig intelligens bidra i arbeidet med å nå målene.  

Securing A Sustainable Future

FN vil innkalle til toppmøtet om bærekraftsmålene 18.-19.september 2023 i hovedkvarteret i New York. Med 2030-agendaen for bærekraftig utvikling som midtpunkt, vil verdens ledere gjennomføre en omfattende gjennomgang av tilstanden for de 17 bærekraftsmålene.

Regjeringen og bærekraftsmålene
Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Månedens artikkel 
KI og bærekraft

FN kaller inn til toppmøtet om bærekraftsmålene 2023

MGFteam KI og bærekraft - ​september 2023

18.-19. september 2023 vil verdens øyne rettes mot FNs hovedkvarter i New York. Dette som et ledd i FNs kontinuerlige innsats for å fremme bærekraftig utvikling globalt. Med 2030-agendaen for bærekraftig utvikling i sentrum, samles verdens ledere for å undersøke fremdriften, utfordringene og mulighetene knyttet til de 17 bærekraftsmålene.

Bruk av kunstig intelligens (KI) i helsevesenet har et stort potensial.

MGFteam KI og bærekraft - ​august 2023

Prompt:
I nær framtid, når eldrebølgen slår til for fullt, vil vårt helsevesen ha færre ansatte pr innbygger og det må gjøres tiltak for å sikre Norges befolkning forsvarlige helsetjenester. Hvordan kan KI bidra til at vi sikres god nok helsehjelp i framtiden?  

Svar:
Bruk av kunstig intelligens (KI) i helsevesenet har stort potensial til å bistå i møtet med de utfordringene som en økende andel eldre i befolkningen medfører. Her er noen av måtene KI kan bidra på:

Juli 2023
MGFteam KI og bærekraft

Prompt: Hvor kan jeg få best mulig informasjon om planer og arbeid om bærekraft? 

Svar: For å få best mulig informasjon om planer og arbeid innen bærekraft, er det flere ressurser du kan benytte deg av: