MGFteam samhandler

Foreningens formål er livslang læring for voksne mennesker gjennom informasjonsdeling og samhandling.