Hvordan påvirker den digitale utviklingen verden og vårt verdensbilde?

The Doughnut offers a vision of what it means for humanity to thrive in the 21st century.

HIØ_ny

ENACT
(Ethical risks assessmeNt of Artificial intelligenCe in pracTice)

Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.

TR

Vi gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi

DND_logo_m_symbol_horisontal_red_RGB

 Den norske dataforening er Norges største nettverk for IT- og digitaliseringsprofesjonelle.

digital-norway-logo-positive kopi

DigitalNorway

Digital Norway er en non-profit startet i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.Skriv inn tekst

Groruddalen 1963

Regjeringen.no 

Strategi for kunstig intelligens

16. oktober 2023 - Nytt departement

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung (Ap)

National Strategy for Artificial Intelligence

Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation

Nov. 2023 - Bletchley Declaration

Countries agree to safe and responsible development of frontier AI in landmark Bletchley Declaration

Jun. 2023 - EU AI Act

The use of artificial intelligence in the EU will be regulated by the AI Act, the world’s first comprehensive AI law.

Oct. 2023 - US Executive Order

President Biden Issues Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence

Creating safe AGI that benefits all of humanity

Frontier Model Forum:
Advancing Safe AI Development

my good friends - MGFteam - logo

MGFteam brukere samhandler

Foreningens formål er livslang læring for voksne mennesker gjennom informasjonsdeling og samhandling.