ki-strategi_en - norge_Side_01

I april 2020 kom endelig nettkurset Elements of AI i norsk versjon. Nå kan alle som er interessert i kunstig intelligens investere litt tid for å bli mye klokere!

Elements of AI er et kurs utviklet av Universitet i Helsinki, i samarbeid med det norske designbyrået Feed AS. I Norge forvaltes kurset av NTNU. Kurset er et lavterskeltilbud og passer for alle.

Teknologien brukes over alt
Kunstig intelligens brukes i transportsektoren, innen logistikk og varehandel, i banksektoren, moderne matproduksjon, norsk helsevesen, politi, presse og offentlig sektor. Målet er at mange skal kunne litt, sier Svendsen.

#AIchallenge eller #KIløftet
Næringslivet kan bli med på å videreutdanne sine ansatte gjennom #KI-løftet eller AI-challenge. Det betyr at bedriften lar ansatte ta kurset som en del av sin kompetanseutvikling.

Stor interesse allerede
Equinor, DNB, DNV-GL, Sintef, NorgesGruppen, Abelia, Nasjonalbilblioteket, Skatteetaten og Schibsted er noen av de nesten 50 bedrifter, organisasjoner og etater som har meldt seg på så langt. Telenor har lansert kurset internt i sin nettkurs- og læringsportefølje. Dermed kan samtlige av Telenors over 20 000 ansatte gjennomføre Elements of AI i arbeidstiden sin. Elements of AI er også en del av Felles læringsplattform for statlige virksomheter.

Seks deler
Kurset består av seks deler. Hvordan definere kunstig intelligens? Hva er filosofien bak? Du får blir også kjent med beslektede fagområder og lærer hvordan problemer løses med kunstig intelligens. Du får innsikt i hvordan kunstig intelligens allerede er en del av dagens samfunn, og vil bedre forstå bruk, verdi og begrensinger av teknologien.

Kurset et tilgjengelig på https://www.elementsofai.no/

​2023-11-16 Prompt til ChatGPT 4:
Regjeringen i Norge har publisert et dokument på engelsk som jeg har lastet ned som en pdf-fil. Kan du hjelpe meg med å lage et sammendrag av dette på norsk.
ChatGPT 4 svarer:

Det norske dokumentet omhandler den nasjonale strategien for kunstig intelligens (KI) og fokuserer på mulighetene og utfordringene KI bringer både for samfunnet og enkeltpersoner. Dokumentet understreker Norges sterke posisjon for å lykkes med KI, takket være offentlig tillit, digital kompetanse, solid infrastruktur, velutviklet e-forvaltning, og et samarbeid mellom arbeidsgivere, fagforeninger og regjeringen. Det legges vekt på at teknologien skal utvikles og brukes med respekt for individuelle rettigheter og friheter, og at KI som utvikles i Norge skal bygge på etiske prinsipper og respekt for menneskerettigheter og demokrati​​.

For å skape et godt grunnlag for KI, vil regjeringen legge til rette for verdensledende KI-infrastruktur i Norge. Dette inkluderer digitaliseringsvennlige reguleringer, gode språkressurser, raske og robuste kommunikasjonsnettverk og tilstrekkelig databehandlingskapasitet. Tilgang til høykvalitets datasett er essensielt for å utnytte potensialet til KI, og regjeringen vil fremme deling av data både i offentlig og privat sektor og mellom sektorer​​.

Regjeringen vil også vurdere eksisterende reguleringer for å sikre at de ikke hindrer passende og ønsket bruk av KI. Det vil være krav om åpenhet og ansvarlighet i nye systemer for offentlig administrasjon som benytter KI. Regjeringen er positiv til etablering av regulatoriske sandkasser for å teste KI-applikasjoner, spesielt i forbindelse med autonom transport og datavern​​.

Utviklingen og bruken av KI krever en solid kommunikasjonsinfrastruktur og tilgang til databehandlingskraft. Arbeidet med kommunikasjonsinfrastruktur, spesielt 5G-nettverk, er et prioritert område for regjeringen​​.

Norge vil investere i KI på områder hvor landet har distinkte fordeler, som helse, hav og oseaner, offentlig administrasjon, energi og mobilitet. Regjeringen ønsker at norske organisasjoner skal være attraktive samarbeidspartnere for ledende nærings- og forskningssamfunn innen KI. Politiske instrumenter som stimulerer investeringer i sterke forskningssamfunn vil være sentrale i KI-investeringer​​.

Det understrekes at utvikling og bruk av KI også kan by på utfordringer, spesielt når det bygger på persondata. Det er et behov for kontinuerlig diskusjon om hva som er ansvarlig og ønskelig utvikling for å forhindre negativ utvikling. Regjeringen ønsker at Norge skal være ledende i utviklingen og bruken av KI som respekterer individuelle rettigheter og friheter, basert på etiske prinsipper, respekt for personvern og god datasikkerhet​​.

Strategien er rettet mot den sivile sektoren, både privat og offentlig, og dekker ikke forsvarssektoren. Den fokuserer på å spesifisere hva KI innebærer og beskriver områder hvor det vil være viktig for Norge å utnytte mulighetene som KI tilbyr. KI er et område i konstant utvikling, og derfor er det ingen spesifikk tidsramme for strategien. Det vil være behov for å justere og evaluere strategien ved passende intervaller i tråd med teknologiske og sosiale utviklinger. Strategien må også sees i sammenheng med annet viktig arbeid som regjeringen gjør, som digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, en ny forvaltningslov, en gjennomgang av systemet for næringsrettede politiske instrumenter, reformen for livslang læring, helsedata

Hvordan påvirker den digitale utviklingen verden og vårt verdensbilde?

The Doughnut offers a vision of what it means for humanity to thrive in the 21st century.

HIØ_ny

ENACT
(Ethical risks assessmeNt of Artificial intelligenCe in pracTice)

Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.

TR

Vi gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi

DND_logo_m_symbol_horisontal_red_RGB

 Den norske dataforening er Norges største nettverk for IT- og digitaliseringsprofesjonelle.

digital-norway-logo-positive kopi

DigitalNorway

Digital Norway er en non-profit startet i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.Skriv inn tekst

Regjeringen.no 

Strategi for kunstig intelligens

16. oktober 2023 - Nytt departement

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung (Ap)

National Strategy for Artificial Intelligence

Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation

Nov. 2023 - Bletchley Declaration

Countries agree to safe and responsible development of frontier AI in landmark Bletchley Declaration

Jun. 2023 - EU AI Act

The use of artificial intelligence in the EU will be regulated by the AI Act, the world’s first comprehensive AI law.

Oct. 2023 - US Executive Order

President Biden Issues Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence

Creating safe AGI that benefits all of humanity

Frontier Model Forum:
Advancing Safe AI Development

my good friends - MGFteam - logo

MGFteam brukere samhandler

Foreningens formål er livslang læring for voksne mennesker gjennom informasjonsdeling og samhandling.