MGFteam samhandler

Foreningens formål er livslang læring for voksne mennesker gjennom informasjonsdeling og samhandling.

MGFteam samhandler om etisk politikk.

MGFteam samhandler om "smultring økonomi".

EA studiegruppe.