my good friends - MGFteam - logo

my good friends er en frivillig organisasjon som er opptatt av livslang læring for godt voksne gjennom samhandling med digitale verktøy.

Foreningen har fem team (MGFteam) hvor hver av brukerne har tilgang til en Microsoft 365 jobb-konto for digitalt samarbeid. MGFteam vedlikeholder og publiserer dette nettstedet.

Digitale hjelpere i en "digital hverdag" bidrar i stor grad til arbeidet vårt så hver MGFteam bruker kan tilpasse innsatsen etter lyst, tid og interesse.

2023-07 Midjourney MGFteam

vårt framsyn

vi ønsker at en "digital hverdag" skal bidra til å styrke demokratiet

MGFteam og "digital hverdag"

I en "digital hverdag" er det vesentlig enklere å oppnå det vi vil, men først må vi vite hva vi vil.
MGFteam snakker om det.

"digital hverdag"

Du velger selv din digitale hverdag.
Under menyen "hverdag" vil vi publisere artikler om
- valg av digitale hjelpere og venner
- styre unna digitale luringer og fiender

​​
Valg av digitale hjelpere og bruken av de? 
MGFteam - digitale hjelpere

Hvordan planlegge og gjennomføre gode digitale samtaler?
MGFteam - digitale samtaler.

I en "digital hverdag" kan vaner endres, arbeidsoppgaver forenkles og opplæring styrkes.
MGFteam - digitale endringer .

Bærekraft og "digital hverdag" for å lære mer og bidra til å nå målene?
MGFteam - bærekraft. og digitale løsninger

"digital hverdag" og etikk- vi er med på ENACT prosjektet - "Ethical risks assessmeNt of Artificial intelligenCe in pracTice"?
MGFteam - digital etikk

MGFteam-sosial

Sosiale media

MGFteam grupper
- hvor vi snakker sammen om
"digital hverdag"

Menyer

livslang læring gjennom samhandling med digitale verktøy 

vi samhandler på Microsoft 365 jobb - /skole konto 

my good friends - MGFteam - hvit_logo

Om "my good friends"

"my good friends" er en frivillig organisasjon registrert i Brønnøysundregistrene. Foreningens formål er livslang læring for voksne gjennom samhandling. Medlemmene bruker digitale løsninger for å følge den digitale utviklingen. Foreningens medlemmer kan være spredt over hele verden. Foreningen har flere team og hvert team samhandler i lokale grupper. 
Medlemmene bruker Microsoft 365 for samhandling. Resultatet av samhandlingen presenteres i teamets åpne hjemmeside (her) eller på sosiale media.

Kontakt oss: post @ mgfteam.org

my good friends - MGFteam - horisontal logo