livslang læring gjennom samhandling med digitale verktøy 

vi samhandler på en Microsoft 365 jobb - /skole konto 

Om MGFteam

MGFteam er en frivillig organisasjon (registrert i Brønnøysundregistrene).
Foreningens formål er livslang læring for voksne gjennom samhandling.
Medlemmene bruker digitale løsninger for å følge den digitale utviklingen.
Foreningens medlemmer kan være spredt over hele verden.
Foreningen har flere team og hvert team samhandler i lokale grupper.
Medlemmene bruker Microsoft 365 for samhandling.
Resultatet av samhandlingen presenteres i teamets åpne hjemmeside (her) eller på sosiale media.