livslang læring gjennom samhandling med digitale verktøy 

vi samhandler på Microsoft 365 jobb - /skole konto 

Kunstig intelligens = KI

​Hvordan kan kunstig intelligens (KI) hjelpe oss til å nå bærekraft målene?

Hva med KI og livslang læring for forbrukere?

Hvordan utvikler og benytter organisasjoner KI løsninger?

Hvordan er lovgivningen og de etiske rammebetingelsene for KI? 

MGFteam grupper
- hvor vi snakker sammen om KI

Menyer

Om MGFteam

MGFteam er en frivillig organisasjon registrert i Brønnøysundregistrene. Foreningens formål er livslang læring for voksne gjennom samhandling. Medlemmene bruker digitale løsninger for å følge den digitale utviklingen. Foreningens medlemmer kan være spredt over hele verden. Foreningen har flere team og hvert team samhandler i lokale grupper. 
Medlemmene bruker Microsoft 365 for samhandling. Resultatet av samhandlingen presenteres i teamets åpne hjemmeside (her) eller på sosiale media.