MGFteam - My Good friends

livslang læring for voksne gjennom samhandling med digitale verktøy 

Microsoft 365 jobb - /skole konto     Microsoft 365 personlig konto      Microsoft Windows 11

Om MGFteam

MGFteam er en frivillig organisasjon (registrert i Brønnøysundregistrene).
Foreningens formål er livslang læring for voksne gjennom samhandling.
Medlemmene bruker digitale løsninger for å følge den digitale utviklingen.
Foreningens medlemmer kan være spredt over hele verden.
Foreningen har flere team og hvert team samhandler i lokale grupper.
Medlemmene bruker Microsoft 365 for samhandling.
Resultatet av samhandlingen presenteres i teamets åpne hjemmeside (her) eller på sosiale media.