Kunstig Intelligens = KI
MGFteam og KI 

Hvordan kan KI hjelpe oss til å nå bærekraft målene?
Hva med KI og livslang læring for forbrukere?
Hvordan benytter og utvikler organisasjoner KI løsninger?
Hvordan er lovgivningen og etiske rammebetingelsene for KI?

Vi lager månedens artikkel innen hvert område.

KI og forbrukere
Det finnes tusenvis av apper til mobilen. Mange av disse er veldig praktiske for eldre for å gjøre hverdagen enklere og lettere, men mange eldre er ikke vant til å bruke mobilen og appene. Hvordan kan kunstig intelligens hjelpe de til å forstå og bruke disse.  

​KI og organisasjoner
Det er forventet store endringer i jobber og jobb-innhold på grunn av kunstig intelligens. Microsoft ønsker å være en aktiv deltager basert på sin eierandel i OpenAI. Følg med på og diskuter Microsoft 365 løsninger og hvordan disse kan endre jobber og jobb-innhold.

​KI og bærekraft
Verden står overfor store utfordringer. Mange av disse er definert i FNs bærekraft mål. Hvordan kan kunstig intelligens bidra i arbeidet med å nå målene.  

​KI og lovgivning
Kunstig intelligens utvikles på stadig flere nye områder. Det stiller store krav til etiske retningslinjer. Hvordan kan lovgivning følge med på dette?  

Microsoft, Microsoft 365 og kunstig intelligens

Microsoft 365 er en tjeneste som inkluderer tilgang til Office-programmer som Word, Excel, PowerPoint, og også skytjenester som OneDrive og Teams. Det tilbyr allsidige løsninger for produktivitet, samarbeid, og sikkerhet, egnet for både individuelle brukere og bedrifter. Microsoft forsterker sin innsats på kunstig intelligens, utvikler innovative KI-løsninger (for eksempel ChatGPT, OpenAI) som fremmer automatisering, dataanalyse og beslutningstaking. Dette markerer et viktig skritt mot fremtiden for både teknologi og samfunn. 

Microsoft 365 Copilot 

Microsoft kunstig intelligens med bruk av Copilot. Microsoft 365 Apps og LLM (Large Language Model).

MGFteam samhandler på Microsoft 365 jobb - /skole konto

2024 arbeidsplan for MGFteam