my good friends logo farge kopi

Publisering av nye artikler er flyttet til nettstedet www.my-good-friends.no.

my good friends - MGFteam - logo

 "digital hverdag"

- valg av digitale hjelpere og venner
-  styre unna digitale luringer og fiender

digitale løsninger og kunstig intelligens gjør det vesentlig enklere å oppnå det du vil, men først må du vite hva du vil.

digitale hjelpere
Det finnes tusenvis av apper til mobilen. Mange av disse er veldig praktiske for eldre for å gjøre hverdagen enklere og lettere, men mange eldre er ikke vant til å bruke mobilen og appene. Hvordan kan kunstig intelligens hjelpe de til å forstå og bruke disse.  

digitale endringer
Digitale løsninger har skapt store endringer i jobber og jobb-innhold. Microsoft ønsker å være en aktiv deltager i kunstig intelligens basert på sin eierandel i OpenAI. Følg med på og diskuter Microsoft 365 løsninger og hvordan disse kan endre jobber og jobb-innhold.

bærekraft og digitale løsninger
Verden står overfor store utfordringer. Mange av disse er definert i FNs bærekraft mål. Hvordan kan digitale løsninger og kunstig intelligens bidra i arbeidet med å nå målene.  

digitale samtaler
Kunstig intelligens utvikles på stadig flere nye områder. Det stiller store krav til etiske retningslinjer. Hvordan kan en god samtale innenfor etiske rammer følge med på dette?  

MGFteam-etikk_MGFteam

digital etikk

Robot_MGFteam

roboten NEO

Microsoft, Microsoft 365 og kunstig intelligens

Microsoft 365 er en tjeneste som inkluderer tilgang til Office-programmer som Word, Excel, PowerPoint, og også skytjenester som OneDrive og Teams. Det tilbyr allsidige løsninger for produktivitet, samarbeid, og sikkerhet, egnet for både individuelle brukere og bedrifter. Microsoft forsterker sin innsats på kunstig intelligens, utvikler innovative KI-løsninger (for eksempel ChatGPT, OpenAI) som fremmer automatisering, dataanalyse og beslutningstaking. Dette markerer et viktig skritt mot fremtiden for både teknologi og samfunn. 

Microsoft 365 Copilot 

Microsoft kunstig intelligens med bruk av Copilot. Microsoft 365 Apps og LLM (Large Language Model).