Vårt framsyn handler om my good friends og demokratiet

​​​Meningene er frie, fakta er hellig.
 Demokratiets mål er å komme til enighet gjennom åpne prosesser hvor flertallet bestemmer, og mindretallet blir hørt, men respekterer avgjørelsen.

2024 framsyn

Vi ønsker at en "digital hverdag" skal bidra til å styrke demokratiet.

Likhetsnormen i demokratiet:

Vi er alle likeverdige som borgere, med én stemme per person.

Rasjonell evne:  

Demokratiet har vunnet frem gjennom kampen for likhet. Vi er likeverdige, og har derfor samme rett og plikt til å styre oss selv. Da må vi også settes i stand til nettopp det.

Tre begreper i et demokrati:

- likhet som borgere, likhet i muligheter og politisk status;
- frihet til å tenke og ytre seg innenfor etiske rammer;
- rasjonalitet i den politiske debatt og prosess, altså saklighet og selvsagt makt til å bestemme over seg selv;

For alle som vil informere eller ytre seg i det offentlige rom
 - les og følg Vær Varsom-plakaten.

Reelt nasjonalstatlig demokrati. 

I et ekte demokrati er det viktig at flertallet styrer på en rettferdig måte.
Dette kan oppnås gjennom en grunnlov som sikrer at statens makt er delt. Denne delingen skjer i tre hoveddeler: den lovgivende makten som lager lovene, den utøvende makten som iverksetter lovene, og den dømmende makten som tolker og anvender lovene. Slik balanse sikrer at ingen del av staten blir for mektig og at folks rettigheter blir beskyttet

Menneskelig intelligens

Mennesket er en spesiell art med spesielle egenskaper.

Hvordan utvikle vår rasjonelle evne og erverve kunnskap:
      Tanker - psykologi,
      Følelser - filosofi,
      Fornuft - logikk,
      Handlinger - etikk  

"digital hverdag" og kunstig intelligens (KI)

Når vi vet hva vi trenger kunnskap om, kan KI hjelpe oss til å erverve kunnskap og utvikle vår rasjonelle evne.
Bruk av KI stiller store krav til oss om kilde-vurdering.

MGFteam framsyn

Vi ønsker at en "digital hverdag" skal bidra til å styrke demokratiet.

MGFteam framsyn er å støtte opp om klassiske dyder som mot, frihet og fri debatt.
Internasjonale eliter, organisasjoner eller kunstig intelligens må ikke styre våre valg, meninger og ytringer.
Folket må styre seg selv.

my good friends - MGFteam - logo

vi snakker sammen om kunstig intelligens

Kategorier for KI, IOT og apper