my good friends - MGFteam - logo

Formål

"my good friends", inklusive gruppene i MGFteam, er en ideell organisasjon med formål om livslang læring for godt voksne  gjennom informasjonsdeling og samhandling ved hjelp av digitale  verktøy.

MGFteam - Fokus 2023 og 2024:  

Informasjonsdeling og samhandling om:
kunstig intelligens, mobilen og Microsoft 365.

MGFteam grupper - fem områder:
 • Kunstig intelligens og apper
 • Kunstig intelligens og samtaler
 • Kunstig intelligens og endringer
 • Kunstig intelligens og bærekraft
 • Kunstig intelligens og demokrati

MGFteam - Beskrivelse av KI:

ChatGPT4 prompt:
Kan du gi en kort definisjon av kunstig intelligens?

ChatGPT svar:
Kunstig intelligens (AI) refererer til systemer eller maskiner som etterligner menneskelig intelligens for å utføre oppgaver, som å lære, resonere, oppfatte, gjenkjenne språk, og løse problemer. Dette innebærer bruk av algoritmer og datamodeller for å hjelpe maskiner til å forstå og reagere på verden rundt dem, ofte på måter som ligner på menneskelig tenkning og læring.

my good friends - MGFteam - logo