Formål

MGFteam er en ideell organisasjon med formål om livslang læring for voksne mennesker over 50 år gjennom informasjons deling og samhandling ved hjelp av digitale  verktøy.

MGFteam - Fokus 2023 og 2024:  

Informasjonsdeling og samhandling om:
kunstig intelligens, mobilen og Microsoft 365.

MGFteam grupper - fire områder:
 • Kunstig intelligens og forbrukere
 • Kunstig intelligens og lovgivning
 • Kunstig intelligens og organisasjoner
 • Kunstig intelligens og bærekraft

MGFteam - Beskrivelse av KI:

ChatGPT4 prompt:
Kan du gi en kort definisjon av kunstig intelligens?

Svar:
Kunstig intelligens (AI) refererer til systemer eller maskiner som etterligner menneskelig intelligens for å utføre oppgaver, som å lære, resonere, oppfatte, gjenkjenne språk, og løse problemer. Dette innebærer bruk av algoritmer og datamodeller for å hjelpe maskiner til å forstå og reagere på verden rundt dem, ofte på måter som ligner på menneskelig tenkning og læring.

Hver gruppe generer hver måned en artikkel med referanse til:

Kunstig intelligens og forbrukere
Det finnes tusenvis av apper til mobilen. Mange av disse er veldig praktiske for eldre for å gjøre hverdagen enklere og lettere, men mange eldre er ikke vant til å bruke mobilen og appene. Hvordan kan kunstig intelligens hjelpe de til å forstå og bruke disse.

Kunstig intelligens og lovgivning
Kunstig intelligens utvikles på stadig flere nye områder. Det stiller store krav til etiske retningslinjer. Hvordan kan lovgivning følge med på dette?

Kunstig intelligens og organisasjoner
Det er forventet store endringer i jobber og jobb-innhold på grunn av kunstig intelligens. Microsoft ønsker å være en aktiv deltager basert på sin eierandel i OpenAI. Følg med på og diskuter Microsoft 365 løsninger og hvordan disse kan endre jobber og jobb-innhold.

Kunstig intelligens og bærekraft
Verden står overfor store utfordringer. Mange av disse er definert i FNs bærekraft mål. Hvordan kan kunstig intelligens bidra i arbeidet med å nå målene.