Tingenes kunstige intelligens

Wikipedia: Tingenes kunstige intelligens (AIoT) er kombinasjonen av kunstig intelligens (AI) teknologier med tingenes internett (IoT) infrastruktur for å oppnå mer effektive IoT-operasjoner, forbedre interaksjoner mellom menneske og maskin og forbedre dataadministrasjon og analyse.

Tingenes internett

Wikipedia: Tingenes internett (Internet Of Things - IoT) beskriver enheter med sensorer, prosesseringsevne, programvare og andre teknologier som kobler og utveksler data med andre enheter og systemer over internett eller andre kommunikasjonsnettverk. Tingenes internett (IOT) omfatter elektronikk, kommunikasjon og informatikk. Tingenes internett (IOT) har blitt ansett som en misvisende benevnelse fordi enheter ikke trenger å være koblet til det offentlige internett, de trenger bare å være koblet til et nettverk, og være individuelt adresserbare.

Smarthus for eldre og funksjonshemmede

Wkipedia: Smarthus (hjemmeautomatisering) for eldre og funksjonshemmede fokuserer på å gjøre det mulig for eldre voksne og funksjonshemmede å kunne bo hjemme, trygge og komfortable.

Eksempel på kategorier for
IOT og smartenheter

 • Applikasjons domene
 • Bransjeområde
 • Databehandlings sted 
 • Funksjonalitet
 • Intelligensnivå
 • Strømforbruk
 • Tilkoblings teknologi

Kategori Underkategori Beskrivelse
Applikasjonsdomene Forbruker IoT (CIoT) Enheter beregnet for daglig forbrukerbruk. Eksempler: smarthjemenheter, bærbare helsemonitorer og smartapparater.
Helse IoT (IoMT) Eksempler: ekstern pasientovervåking og legemiddelsporingssystemer.
Industriell IoT (IIoT) Brukes i industrier og fabrikker. Eksempler: enheter for prediktivt vedlikehold, smartnett og industrielle kontrollere.
Infrastruktur IoT Brukes i infrastrukturer. Eksempler: trafikkovervåking og avfallshåndteringssystemer.
IoT for bedrifter Enheter som brukes i bedrifter. Eksempler: smart belysning og bygningsstyringssystemer.
-------------------
Bransjeområde Smart detaljhandel Inkluderer lagerstyring, smarte betalingsløsninger og forbedringer av kundeopplevelsen.
Smart landbruk Inkluderer presisjonsjordbruk, smart vanning og overvåking av husdyr.
Smart produksjon Omfatter prediktivt vedlikehold, avansert robotikk og fabrikkautomatisering.
Smarte byer Omfatter trafikkstyring, avfallshåndtering og forsyningshåndtering.
-------------------
Databehandlingssted Cloud IoT Enheter som sender data til skyen for behandling.
Fog/Edge Computing IoT Enheter som kan behandle data enten lokalt eller i en nærliggende databehandlingsnode i stedet for å sende dem til en sentral sky.
-------------------
Funksjonalitet Aktuatorer Enheter som utfører en bestemt handling basert på kommando eller inngang.
Gateways Samle sensordata, oversett mellom sensorprotokoller, prosesssensordata før du sender dem videre og mer.
Sensorer Enheter som oppdager og reagerer på noen form for inngang fra det fysiske miljøet.
Sluttbrukerenheter Enheter som gir grensesnittet for brukere å samhandle med IoT-systemet, for eksempel smarttelefoner, nettbrett, PCer.
-------------------
Intelligensnivå Dumme enheter Enheter som er avhengige av et sentralt system eller en sky for å behandle dataene.
Edge-enheter Enheter som kan behandle data lokalt uten å sende dem til skyen.
-------------------
Strømforbruk IoT-enheter med lav effekt Enheter designet for lang batterilevetid, ofte ved hjelp av LPWAN-teknologi.
Nettdrevne IoT-enheter Enheter som er koblet til et elektrisk nett og ikke er avhengige av batteristrøm.
-------------------
Tilkoblingsteknologi Kablede IoT-enheter Enheter som er avhengige av kablede tilkoblinger som Ethernet.
Kortdistanse IoT-enheter Enheter som bruker Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, etc.
Langdistanse IoT-enheter Enheter som bruker teknologier som LoRaWAN, NB-IoT, eller til og med mobil (4G, 5G) for mer omfattende dekning.